Welkom op onze nieuws pagina

Volkswagen (VW) wil de volledige zeggenschap verkrijgen over vrachtwagenfabrikant MAN

Volkswagen (VW) wil de volledige zeggenschap verkrijgen over vrachtwagenfabrikant MAN, waarvan het de grootste aandeelhouder is.Dat maakte de grootste autobouwer van Europa woensdag bekend.VW heeft al ruim driekwart van de aandelen MAN in handen en biedt aan ook de rest te kopen. Het bedrijf wil om de tafel met de directie van MAN om te praten over verdere integratie van de vrachtwagenmaker in het VW-concern. Ook de samenwerking met Scania, het andere vrachtwagenmerk waarin VW een meerderheidsbelang houdt, zal worden versterkt..

 

 

Europees wegvervoer vanaf 2014 aan de beterende hand

Vorig jaar is de vrees van de IRU uitgekomen: de Europese economie kende een 'double dip'. De BRIC-landen, zo blijkt uit de index van de unie, hebben het veel beter gedaan dan de 'oude' economieën. Voor de uitwerking van zijn index baseert de International Road Haulage Union (IRU) zich op een vergelijking van het BBP, de goederentrafieken over de weg en de inschrijvingen van nieuwe vrachtwagens. Deze oefening wordt om de drie maanden in 58 landen gedaan. De resultaten voor heel het jaar 2012 bevestigen de vrees die de IRU in het begin van dat jaar uitte, met name dat de EU in een 'double dip' recessie is gevallen. Na de negatieve groei in 2009 is de Europese economie vorig jaar met 0,3% gekrompen. Voor dit jaar verwachten de experts van de IRU dat het BBP en de transportvolumes aanvankelijk zullen stagneren, maar in de loop van het jaar zullen beginnen te stijgen. In 2014 zal de groei meer nadrukkelijk zijn. De IRU verwacht dat ook dit jaar er een kloof zal zijn tussen de lidstaten in het noorden en het zuiden van Europa. In het noorden zal er wel degelijk een lichte groei zijn, maar in Griekenland, Spanje, Portugal en Italië zal de krimp zich waarschijnlijk verderzetten. De BRIC-landen, daarentegen, hebben in 2012 een groei gekend van 5% van het BBP en van 5% van de vervoerde tonnages. Ook in 2013 zullen ze het markant beter doen dan de EU, zeggen de IRU-experts. Volgens Jens Hügel, de IRU-verantwoordelijke voor duurzame ontwikkeling, was deze 'double dip' te vermijden. 'Deze cijfers bevestigen de prognoses die de IRU begin 2012 heeft gepubliceerd. Onze sector had er toen voor gewaarschuwd dat de EU op het randje stond van een recessie, en dat deze kon worden vermeden indien het beleid werd omgegooid.'

 

 

Vangrails zijn niet aangepast aan ecocombi's

De Europese beslissing om het grensoverschrijdend vervoer met langere en zwaardere trucks toe te laten, zorgt voor ongerustheid. Volgens de European Road Federation zijn veiligheidsaanpassingen nodig. Volgens Christophe Nicodème, de directeur generaal van de European Road Federation (ERF), is zijn organisatie 'ideologisch niet gekant tegen het gebruik van zwaardere en langere voertuigen'. Alleen 'zijn wij ervan overtuigd dat het toelaten van deze ecocombi's op een aantal geselecteerde routes gepaard moet gaan met de noodzakelijke aanpassingen aan deze infrastructuur. De huidige Europese norm (EN 1317) voorziet dat vangrails en andere veiligheidsbarrières de impact van een 38-tonner moeten kunnen doorstaan, maar als zwaardere voertuigen meer en meer worden toegelaten, betekent dit dat deze normering moet worden bijgesteld'. Een volgende stap volgens de ERF moet logischerwijze ook de aanpassing van de weginfrastructuur zelf zijn. Daarbij moet vooral gefocust worden op de vangrails. 'Deze zijn, zoals gesteld, uitgetekend en getest om de impact op te vangen van trucks tot maximaal 38 ton. Europa wil nu trucks toelaten tot 44 ton en daarop zijn de bestaande vangrails niet berekend. Het toelaten van ecocombi's op de autosnelwegen zonder aanpassingen kan dus leiden tot grote veiligheidsproblemen. Bovendien zullen de gevolgen bij een eventueel ongeval groter zijn naarmate de voertuigcombinatie zwaarder is', aldus Christophe Nicodème namens de ERF.